FIRMA

Misja:
Projektowanie, promowanie oraz budowanie nowej rzeczywistości. Podejmowanie wyzwań stawianych przez klientów.
Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników.
Zapewnienie odpowiedniego zwrotu inwestycji dla akcjonariuszy. Przyczynienie się  do zrównoważonego rozwoju regionów w których firma prowadzi działalność podnosząc  w ten sposób jakość życia ich mieszkańców.
 
Wizja:
Nadal być uznawaną marką na rynku, z solidną bazą ekonomiczno-finansową, kultywującą wiedzę oraz kompetencje techniczne, zdobywającą powszechne zaufanie przyczyniającą się do ogólnego rozwoju i dobrobytu w sposób zrównoważony.

Budujemy stabilność, kształtujemy kompetencje, zdobywamy zaufanie.

Wartości:
- Odpowiedzialność za firmę, klientów, pracowników, partnerów, dostawców, akcjonariuszy.
- Kompetencje i Jakość pracy w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest doskonałość.
- Etyka i Uczciwość, gdyż  Zasady są  ważniejsze niż środki służące do osiągnięcia założonego celu,
- Inicjatywa oraz Innowacyjność stymulowanie rozwoju nowych pomysłów, kontrolując i przyjmując ryzyko niepowodzenia jako integralny element tego procesu.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy, troska o środowisko i jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Nazwa
MSF Engenharia, S.A.


Sektor działalności
Budownictwo cywilne i zamówienia publiczne
Lizencja budowlana nr 103

Data powstania:
20 października 1969 roku

Kapitał zakładowy
28.067.480 Euro

Certyfikaty:
• NP EN ISO 9001 – Systemy Zarządzania Jakością
• OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Management Systems.
• NP EN ISO 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskiem